Progetto europeo ROSEE, "Sicurezza stradale nelle regioni europee sud-orientali". Bucarest, 4 dicembre 2013 - Riunione del Gruppo Nazionale Consultivo creato nel quadro del progetto ROSEE. Progetto strategico ROSEE, finanziato dal Programma Europeo di co

on . Postato in Attualità e notizie

Progetto europeo ROSEE, "Sicurezza stradale nelle regioni europee sud-orientali". Bucarest, 4 dicembre 2013 - Riunione del Gruppo Nazionale Consultivo creato nel quadro del progetto ROSEE.
Progetto strategico ROSEE, finanziato dal Programma Europeo di cooperazione transnazionale SEE, sviluppato da dieci partner provenienti da sei paesi dell'Europa sud-orientale (Bulgaria, Grecia, Italia, Romania, Slovenia e Ungheria) e coordinato dall'Agenzia di trasporti e logistica della Lombardia (ALOT), l'Italia è nel bel mezzo della sua attuazione.

Proiectul european ROSEE „Siguranţă rutieră în regiunile Europei de Sud Est”
București, 4 decembrie 2013 - Întâlnirea Grupului Naţional Consultativ creat în cadrul proiectului ROSEE.
Proiectul strategic ROSEE, finanţat prin Programul European de Cooperare Transnațională SEE, dezvoltat de 10 parteneri din 6 țări din Europa de Sud-Est (Bulgaria, Grecia, Italia, România, Slovenia și Ungaria) şi coordonat de Agenția de Transport și Logistică din Lombardia de Est (ALOT), Italia este la mijlocul perioadei de implementare.

Asociația EU Concepts R&D (EUCon), partenerul din România în proiect, a organizat cea de-a treia întâlnire a Grupului Național Consultativ, constituit prin proiect.

Workshop-ul „Acțiuni pro-active pentru atingerea obiectivului UE de reducere cu 50% a deceselor din accidentele rutiere până în 2020” a reunit reprezentanți ai unor instituții cheie la nivel naţional în domeniul siguranței rutiere: Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Rutieră, Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului Bucureşti, Ministerul Educației, Primăria Municipiului Bucureşti, Autoritatea Rutieră Română, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, GRSP România, Automobil Clubul Român, instituții din domeniul IT (Total Soft), cercetării în transport (Universitatea Politehnica București, Integral Consulting R&D), ONG-uri și asociații (U.R.T.P., Asociaţia pentru Mobilitate - Club Metropolitan, CODATU România).

Scopul întâlnirii Grupului Național Consultativ a fost de a aduce în discuţie principalele probleme cu care se confruntă România în materie de siguranţă rutieră și modalitățile de acțiune pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și pentru atingerea obiectivului UE de reducere cu 50% a deceselor din accidente rutiere până în 2020.

În acest context au fost prezentate abordările și demersurile pro-active ale echipei EUCon, pentru implementarea activităților specifice pe plan intern și relaționarea cu partenerii externi - prin proiectul ROSEE.

Punctul central al workshop-ului l-a constituit Panelul dedicat special discuțiilor. Prin schema propusă de EUCon au fost identificate 9 domenii majore de intervenţie în care trebuie acţionat pentru ca în următorii ani să se reducă numărul excesiv de decese (2042 în anul 2012 - locul 2 în UE) şi răniri grave (8860 în 2012).

S-a convenit în unanimitate că problema ridicată este de o gravitate extremă şi că sunt necesare acţiuni urgente şi concertate ale autorităţilor şi instituţiilor specializate, precum şi ale societăţii civile.

Cele 9 domenii majore și principalele acţiuni propuse pentru a fi realizate şi monitorizate permanent sunt:

1) Educația pentru prevenirea riscului rutier în școli.

a) Conform Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră (în curs de aprobare în Parlament), este necesară urgentarea elaborării Planului Naţional de Educaţie Rutieră (termen 2014). Propunem ca Ministerul Educaţiei să stabilească măsurile necesare îmbunătăţirii şi generalizării contribuţiei școlii la “Educația pentru prevenirea riscului rutier” pentru copii şi tineri - prima categorie nominalizată ca vulnerabilă, atât prin Strategia Naţională cât şi prin evidenţele rezultate din decese şi accidente grave.

b) Societatea civilă şi celelalte instituţii implicate se angajează să sprijine acest demers, inclusiv acţiuni conexe necesare: organizare cursuri de formarea cadrelor didactice în domeniul siguranţei rutiere, realizarea de materiale didactice, participări şi susţineri ale activităţilor de educaţie rutieră etc.

c) In cursul lunii ianuarie 2014, EUCon va transmite la Ministerul Educaţiei o propunere de Programă școlară pentru un curs de “Educația pentru prevenirea riscului rutier” spre a fi analizată şi eventual aprobată.

2) Siguranța rutieră ocupațională (SRO).

a) Experienţa şi rezultatele foarte bune a câtorva firme private, în ce privește SRO, ar trebui să declanşeze unele măsuri/reglementări în sprijinul creşterii responsabilităţii firmelor față de accidentele rutiere ale angajaţilor - dacă nu au un sistem de management al siguranței traficului, nu fac cursuri de conducere preventivă/defensivă etc.

b) Pentru firmele cu flote mari sau număr mare de angajaţi - obligativitatea de raportare periodică (parcursuri/km, număr de accidente [cauze, masuri, etc.], instruiri periodice, ș.a.).

3) Permise de conducere.

a) Verificarea școlilor de șoferi și a condiţiilor de acordare a permiselor de conducere.

b) Evidenţa accidentelor rutiere din vina șoferului pe școlile de şoferi - condiţie principală pentru clasificarea şi respectiv funcţionarea şcolilor de şoferi.

c) Îmbunătățiri legislative care să prevadă reexaminări/instruiri periodice ale şoferilor, cu perioade mai scurte pentru cei care fac accidente.

4) Colectarea datelor cu privire la accidentele rutiere cu vătămări grave.

a) Proceduri pentru ca datele colectate să fie cât mai complete, să fie analizate de echipe polivalente pentru a se putea trage concluzii fundamentate şi recomandări referitor la şoferi, infrastructură, vehicule etc.

b) Bază de date și statistici care să permită concluzii asupra tuturor factorilor implicați (educaţie, şcoală de şoferi, angajator, infrastructură, autovehicule etc.), precum şi a aplicării recomandărilor şi măsurilor necesare.

5) Audit / Inspecție de Siguranță Rutieră (ASR/ISR).

a) Îmbunătățiri legislative care să reglementeze efectuarea optimă a acestor activităţi (cursuri de formare, costuri, responsabilități, evidenţă privind efectuarea inspecțiilor, aplicarea măsurilor necesare la termenele stabilite, etc.)

6) Campanii pe teme de siguranță rutieră.

a) Obligativitea şi/sau stimularea posturilor radio şi TV (în special cele publice) de a efectua astfel de campanii, cu sprijinul şi participarea instituţiilor responsabile, a ONG-urilor, specialiştilor etc.

b) Facilităţi pentru instituţiile şi ONG-urile care se implică, cu succes, în astfel de campanii.

7) Politici / Coordonare / Cooperare.

In condiţiile unui număr excesiv de decese şi accidente rutiere grave şi ale obligaţiilor asumate pentru a se realiza obiectivele UE până în anul 2020 este necesar, de urgenţă, a se reanaliza şi îmbunătăţi actuala organizare, pentru a se rezolva problemele principale, precum:

a) Finalizarea şi aprobarea Strategiei Naţionale de Siguranţă Rutieră 2013-2020 şi a Programului de Acţiuni Prioritare

b) Reglementări financiare pentru asigurarea bugetelor multianuale dedicate siguranței rutiere şi a repartizării corecte a acestora pe instituţii, autorităţi publice, etc.

c) Crearea Institutului pentru Siguranţă Rutieră - care să preia analizele generale si activităţi de coordonare, inclusiv cu autoritatea necesară pentru aplicarea Strategiei Naţionale şi pentru rezolvarea problemelor din diverse sectoare.

d) Susţinerea dezvoltării şi optimizării transportului public şi intermodal sigur, cu consum scăzut de combustibil și noxe reduse, corelat cu alte măsuri pentru a diminua transportul auto individual sau pe distanţe lungi.

8) Finanţare.

a) Sistem informatizat, operativ şi eficient de colectare a amenzilor (in prezent se colectează cca. 25% din amenzi, faţă de 98% în Olanda). Amenzi progresive şi corecte, inclusiv prin proceduri operative, informatizate.

b) Direcţionarea amenzilor colectate către fonduri dedicate îmbunătăţirii siguranţei rutiere

c) Buget multianual dedicat, cu destinație corectă, pentru finanţarea măsurilor stabilite prin Strategie.

d) Fonduri locale și/sau din alte surse (asigurări, școli de șoferi, taxe parcometre/drum/combustibil etc.).

9) Sistem informatic naţional de colectare şi management al datelor specifice şi conexe.

a) Colectare organizată a datelor, din diverse surse (accidente, decese/vătămări grave, amenzi, ASR/ISR, asigurări, indicatori, statistici generale, costuri, măsuri, activităţi/stadiu de realizare etc.)

b) Bază de date integrată – comunicare internă coordonată, distribuire profesională/în timp real a informațiilor, informare selectivă pentru fiecare nivel de decizie/instituţie/specialist implicat în siguranța rutieră.

Rugăm autoritățile și instituțiile interesate, precum și orice reprezentanți ai societății civile şi mass-media să acţioneze, sau să transmită puncte de vedere, în sprijinul promovării acestor propuneri pentru reducerea numărului de decese și a accidentelor rutiere grave.

Mai multe detalii despre proiectul ROSEE se pot obţine on-line pe pagina web a proiectului la adresa:www.rosee-project.eu , pe Facebook la adresa: ROSEEProject , sau adresându-vă către: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

http://m.comunicatedepresa.ro/asociatia-eu-concepts-rd/proiectul-european-rosee-siguranta-rutiera-in-regiunile-europei-de-sud-est/

 

"Kart in piazza" a Lecce. Mille bambini a scuola di sicurezza stradale fino al 14 dicembre con ACI, FIA, CONI, Provincia e Comune di Lecce. Sensibilizzare i più piccoli ai principi fondamentali dell’educazione stradale e della guida responsabile attraver

on . Postato in Attualità e notizie

"Kart in piazza" a Lecce. Mille bambini a scuola di sicurezza stradale fino al 14 dicembre con ACI, FIA, CONI, Provincia e Comune di Lecce.

Sensibilizzare i più piccoli ai principi fondamentali dell’educazione stradale e della guida responsabile attraverso un’occasione di sport e divertimento: è questo l’obiettivo di Kart in Piazza, il tour promosso dall’Automobile Club d’Italia, nell’ambito della Campagna F.I.A. “Action for Road Safety”, che da oggi e fino a sabato 14 dicembre fa tappa a Lecce Fiere, in piazza Palio a Lecce la mattina per le scuole e aperta a tutti dalle ore 15.30 alle 18.

L’evento, organizzato in sinergia da Automobile Club Lecce, Provincia e Comune di Lecce, con il patrocinio del CONI provinciale, sarà speciale perché coinvolgerà circa 1000 bambini di Lecce e provincia, ma anche tante famiglie, giovani, e, in generale tutti gli utenti della strada, dai 5 ai 90 anni, che vorranno cimentarsi nelle prove a loro riservate, con la partecipazione straordinaria di Jean Todt, Presidente mondiale FIA ed ex Direttore e Amministratore della Ferrari, accompagnato da Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI e vice presidente mondiale FIA Sport, e dei testimonial Dindo Capello, 3 volte vincitore della 24 ore di Lemans e già testimonial di FIA Action for Road Safety, Alessandro Nocco, vice campione europeo Superstock 600, insieme ad alcuni piloti del mondo del kart.

Il kart: tutti i bambini dai 6 ai 10 anni di età, a seguito di domanda di iscrizione presentata dal genitore (o esercente potestà genitoriale), potranno partecipare del tutto gratuitamente alla tre giorni leccese. Secondo lo stesso programma che tocca le principali città italiane, i piccoli protagonisti dell’evento seguiranno una prima fase di teoria nella quale, attraverso sistemi di formazione innovativi ed orientati specificamente alla loro tenera età, saranno illustrati i principi fondamentali dell’educazione stradale come garantita dal Codice della Strada e dalla guida responsabile di qualsiasi veicolo. Proprio per provare l’importanza dell’attenzione e del rispetto necessari alla guida, nella fase pratica i bambini potranno sperimentare gli insegnamenti ricevuti e misurarsi con le proprie abilità psico-motorie al volante di un piccolo kart in un breve percorso protetto, appositamente realizzato ed allestito con segnaletica stradale orizzontale e verticale, proprio come nelle strade di tutti i giorni che usano “i grandi”. La massima sicurezza della prova sarà garantita dalle minime velocità dei kart, inferiori finanche a quelle offerte da una bici e dalla presenza di istruttori professionisti che, oltre ad accompagnare a stretto contatto i piccoli guidatori, potranno fermare i kart in qualsiasi momento ed indipendentemente dalle manovre di guida del bambino.

Al termine della prova e dopo aver appreso le “10 Regole d’oro della F.I.A. per la Sicurezza Stradale” illustrate nella fase di teoria, i piccoli partecipanti saranno nominati “Ambasciatori della Sicurezza Stradale” con il compito di fare propri e diffondere, a partire dai genitori, quei semplici ed efficaci consigli che possono aiutare gli automobilisti a migliorare il loro comportamento di guida e ricordare le responsabilità che assumono nella guida.

I piccoli partecipanti riceveranno inoltre simpatici gadgets a ricordo della manifestazione, come un cappellino personalizzato ed un bracciale identificativo recante il logo di Kart In Piazza, mentre nel corso della prova indosseranno tutti dei nuovissimi caschi NOLAN CLASSIC N-COM - 5 metal white – offerti dalla azienda italiana da oltre 40 anni leader internazionale nel settore.

TrasportACi Sicuri per i più piccoli. I bambini dai 5 ai 7 anni potranno essere coinvolti nel progetto, partecipando, all’interno della stessa struttura, all’iniziativa “TrasportACI Sicuri”, realizzata dall’Ufficio per il Programma di Mobilità e Sicurezza Stradale ACI con l’obiettivo di informare e educare, attraverso la somministrazione di simpatici minicorsi sui comportamenti corretti da tenere in auto, primo fra tutti l’utilizzo del seggiolino per i bambini sotto il metro e mezzo di altezza. Numerose le iniziative collaterali previste, inerenti il tema della sicurezza stradale.

Ready2Go per i giovani. All’interno dello stand, sarà presente il simulatore di guida sviluppato dal Centro di Scuola Guida Sicura ACI Vallelunga. Per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile provare gratuitamente gli esercizi simulativi. Gli “allievi” si troveranno di fronte una schermata che permetterà di scegliere il tipo di percorso da effettuare (strada urbana, extraurbana, autostrada), le condizioni di guida (giorno, notte, nebbia, pioggia) e il tempo di gioco. C’è anche il “fischio del vigile” pronto a segnalare eventuali infrazioni e – se previsto dal codice della strada – anche i punti patente persi.

AscoltAci Bene Guida in Sicurezza per i più grandi. Attraverso screening di controllo gratuiti ai cittadini, l’iniziativa è promossa dall’Automobile Club e dalla Provincia di Lecce in collaborazione con Fonudito (Centro Acustico specializzato in regime di convenzione con Asl e Inail).

Inoltre, nel corso del programma si svolgeranno dimostrazioni a cura di Croce Rossa Italiana e Vigili del Fuoco. Nella giornata conclusiva sarà presente il Motorhome WSK, la World Series leader del movimento kartistico internazionale ed esempio di efficiente ed avveniristica organizzazione sportiva.

http://www.pianetalecce.it/news/158005104134/kart-in-piazza-a-lecce

 

 

 

Sicurezza stradale sul calendario. Bergstraße. Ogni giorno, in Germania, muoiono undici persone nel traffico; ogni giorno mille persone restano ferite. Soprattutto i giovani sono a rischio, per inesperienza ed incoscienza: ogni cinque minuti subisce un in

on . Postato in Attualità e notizie

Sicurezza stradale sul calendario. Bergstraße. Ogni giorno, in Germania, muoiono undici persone nel traffico; ogni giorno mille persone restano ferite. Soprattutto i giovani sono a rischio, per inesperienza ed incoscienza: ogni cinque minuti subisce un infortunio una persona tra i 18 e i 25 anni di età; ogni dodici ore muore un giovane conducente. I giovani possono così contribuire in modo significativo a ridurre gli incidenti ed a proteggere se stessi e gli altri.

Verkehrssicherheit auf dem Stundenplan. Bergstraße. Jeden Tag sterben in Deutschland elf Menschen im Straßenverkehr; täglich werden 1000 Menschen - zum Teil schwer - verletzt. Vor allem junge Menschen sind aufgrund von Unerfahrenheit und Risikofreude besonders gefährdet: Alle fünf Minuten verunglückt ein 18- bis 25-Jähriger; alle zwölf Stunden stirbt ein junger Fahrer. Junge Menschen können also entscheidend dazu beitragen, die Unfallzahlen zu senken und sich und andere zu schützen.

Auch in der Region beherrschen schlimme - zum Teil tödliche - Unfälle mit Beteiligung junger Verkehrsteilnehmer immer wieder die Schlagzeilen. Deshalb startet der Bergsträßer Anzeiger gemeinsam mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V., der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der Initiative "Kavalier der Straße" (einer Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tageszeitungen, der auch der BA angehört) und dem IZOP-Institut Aachen erneut das Projekt "Vorfahrt für sicheres Fahren - Jugend übernimmt Verantwortung" und bietet interessierten Lehrern mit ihren Schülern die Teilnahme daran an.

Beitrag zur Verkehrserziehung

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Verkehrserziehung in den Schulen und transportiert die Themen Verkehrssicherheit und partnerschaftliches Miteinander im Straßenverkehr in den Unterricht. Jeder Lehrer und Schüler erhält für den gesamten Projektzeitraum - vom 1. März bis zum 30. Juni 2014 - kostenlos die Tageszeitung Bergsträßer Anzeiger.

Bei der Auseinandersetzung mit der Zeitung bildet die Beschäftigung mit Beiträgen zum Thema Verkehrssicherheit den Schwerpunkt. Weiterhin führt jede Lerngruppe eine Recherche zum Thema Verkehrssicherheit oder zum partnerschaftlichen Miteinander im Straßenverkehr durch und verfasst eine Themenseite, die im Bergsträßer Anzeiger veröffentlicht wird. Die besten Seiten werden prämiert. Im Jahr 2011 belegte eine Klasse des Goethe-Gymnasiums den ersten Platz.

Für alle Schüler ab Klasse acht

Das Projekt richtet sich an Schülerinnen una Schüler aller Schulformen ab der 8. Jahrgangsstufe. Es wird bundesweit mit zehn Tageszeitungen durchgeführt. Aus dem Verbreitungsgebiet des Bergsträßer Anzeigers können bis zu vier Klassen beziehungsweise Kurse teilnehmen.

Die ausgewählten Projektlehrer werden in einem Einführungsseminar - voraussichtlich am 27 und 28. Februar 2014 in Berlin - auf die Projektarbeit vorbereitet. Die Fahrt- und Übernachtungskosten werden übernommen. Zusätzlich erhalten sie entsprechende Unterrichtsmaterialien.

Pädagogen, die mit ihrer Klasse an diesem Projekt teilnehmen möchten, bewerben sich bitte bis zum 17. Januar, Freitag, beim Bergsträßer Anzeiger mit folgenden Angaben: Name, Anschrift, Telefon und Fax der Schule, Art der Unterrichtsfächer (evtl. Kooperation mit Kollegen im fächerübergreifenden Unterricht), Klassen-/Kurs-Bezeichnung, die Schülerzahl, die Zahl der Wochenstunden in der Klasse, Privatanschrift (E-Mail-Adresse). red

http://www.morgenweb.de/region/bergstrasser-anzeiger/region-bergstrasse/verkehrssicherheit-auf-dem-stundenplan-1.1326538

 

Más de 500 alumnos participan en las últimas jornadas de seguridad vial del año. El colegio público de Valparaíso, en Toledo, acogió la última jornada de seguridad vial organizada por el Gobierno municipal con escolares de la ciudad para este año 2013. Va

on . Postato in Attualità e notizie

Más de 500 alumnos participan en las últimas jornadas de seguridad vial del año. El colegio público de Valparaíso, en Toledo, acogió la última jornada de seguridad vial organizada por el Gobierno municipal con escolares de la ciudad para este año 2013. Varias concejalas del Ayuntamiento acompañaron a los alumnos y miembros de la Policía Local en la entrega de diplomas.

Esta jornada, realizada en este centro escolar de la zona norte de la ciudad, se impartió para más de 500 alumnos habiendo participado también los estudiantes de infantil, quienes tomaron contacto con la parte más lúdica de la actividad, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

El colegio Valparaíso es el sexto centro educativo donde se ofrecen estas jornadas de educación vial para escolares durante este año 2013, siendo este el tercer año que se ponen en marcha por las concejalías de Familia y Tráfico y Seguridad Ciudadana.

Las actividades incluidas en estas jornadas de seguridad vial se imparten por miembros de la Policía Local y de la Unidad de Seguridad Escolar (USE).

Además de nociones básicas sobre la actitud de los escolares en su faceta de peatón, se utiliza un simulador de conducción, unas gafas "de visión alcohólica" e incluso la experiencia de transitar por la vía pública con una persona con movilidad reducida.

A la entrega de diplomas asistieron la concejal de Familia, María Teresa Puig, de Turismo, Ana Isabel Fernández y de Juventud, Nuria Cogolludo.

http://www.clm24.es/articulo/toledo/castilla-mancha-mas-500-alumnos-colegio-valparaiso-toledo-participan-ultimas-jornadas-seguridad-vial-ano-2013/20131213161901031818.html

 

Via 4mila cartelloni pubblicitari irregolari Il Campidoglio cancella la 'sanatoria Alemanno'. Dovranno essere rimossi gli impianti pubblicitari 'senza scheda', ovvero quei cartelloni senza titolo, non rientrati nella procedura di riordino ma inseriti nell

on . Postato in Attualità e notizie

Via 4mila cartelloni pubblicitari irregolari Il Campidoglio cancella la 'sanatoria Alemanno'. Dovranno essere rimossi gli impianti pubblicitari 'senza scheda', ovvero quei cartelloni senza titolo, non rientrati nella procedura di riordino ma inseriti nella nuova banca dati del 2007. Lo ha deciso la giunta capitolina che ha approvato una parziale revoca della delibera 116 varata dall'amministrazione Alemanno.

Nel provvedimento dell'aprile 2013 era prevista una sorta di 'sanatoria', ovvero che gli impianti pubblicitari 'senza scheda' rimanessero sul territorio in via temporanea fino all'adozione del Piano regolatore, purché in regola con il Codice della Strada e il Regolamento di pubblicità.

"Abbiamo ritenuto che questa delibera fosse una sorta di sanatoria di impianti pubblicitari senza scheda che occupano la nostra città - spiega l'assessore alla Roma Produttiva Marta Leonori - Si tratta di circa 4/5mila impianti. Alle società vengono dati 90 giorni per rimuoverli. Se così non sarà verranno rimossi dall'amministrazione che si rivarrà sulle società".

"Questo pomeriggio è stata approvata la modifica alla delibera 116 fatta dalla giunta Alemanno che avrebbe rinnovato 4mila concessioni di impianti pubblicitari. E' il primo atto di una serie di provvedimenti che finalmente libereranno Roma dal fenomeno del cartellone selvaggio" dichiara il presidente della Commissione ambiente Athos De Luca.

"Le tappe successive saranno l'approvazione del Piano regolatore degli impianti pubblicitari e una gara pubblica per mettere al bando un numero di impianti ridotto del 50 per cento rispetto agli impianti oggi autorizzati. I vincitori della gara dovranno farsi carico della rimozione degli impianti abusivi che potranno sorgere nel lotto aggiudicato dalla gara. Questo garantirà a costo zero la lotta al fenomeno dell'abusivismo", aggiunge De Luca che "esprime viva soddisfazione nella convinzione che oggi esiste in Consiglio Comunale un'ampia maggioranza che condivide la linea dell'amministrazione".

http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/12/13/news/via_4mila_cartelloni_pubblicitari_irregolari_il_campidoglio_cancella_la_sanatoria_alemanno_-73529442/